Ik sta naast de opdrachtgever om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Samen combineren we analyse en plannen met energie en de kansen die zich voordoen.

Welke ambitie heb jij met je team of organisatie?

Ontwikkelen met je organisatie of team is niet altijd makkelijk. Maar je kan wel een paar dingen doen om het makkelijker te maken. Pionier adviseert en ondersteunt bij strategie, organisatieontwikkeling en veranderen. Methodisch en onderzoekend bij probleemanalyse. Creatief en energiek bij het oplossen. Door te draaien aan de knoppen strategie, uitvoering, structuur en leiderschap behalen we resultaten met klanten in de sectoren infrastructuur, onderhoud, water, ruimte en mobiliteit.

Wie is Alexander Kloppers?

Alexander is een scherpzinnige adviseur en een enthousiaste facilitator die zich richt op verbetering en verandering in organisaties. Zijn kracht zit in het verbinden van strategie en uitvoering.

Hij is alumnus van de faculteit Techniek, bestuur en management van de TU Delft en van de postgraduate opleiding Verandermanagement van de VU Amsterdam.

Alexander is eigenaar van Pionier en werkt samen in verschillende netwerken om altijd het juiste te kunnen bieden.

Heb jij een verbeterambitie, een noodzakelijke verandering of een gestagneerd project? Alexander krijgt organisaties in beweging.

Waar kan jij hulp bij gebruiken?

Ontwikkeling

Organisatieontwikkeling begint met zien en voelen wat allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld een toekomst die meer betekenis heeft, die meer bijdraagt aan samenleving, werkplezier, geluk. Maar het moet niet bij dromen blijven. Mensen moeten ook echt iets anders gaan doen om bij die wenkende toekomst te komen. Pionier kan de rollen inspirator, plannenmaker, adviseur of coach invullen voor het hele traject van dromen naar (anders) doen.

Strategie

Strategie staat niet vast, maar moet worden getoetst en aangepast. Wanneer er nieuwe taken op de organisatie afkomen – bv. op het gebied van klimaat, circulariteit of anders. Of wanneer de strategie en de uitvoering niet (meer) soepel bij elkaar passen. Pionier kan jouw organisatie(onderdeel) helpen met het uitwerken en kiezen van nieuwe toekomstbeelden: visie, missie, doelen, prioriteiten, inzet van mensen en middelen.

Implementatie

Een verandering in richting of inrichting van de organisatie moet worden geïmplementeerd. Bij implementatie besteden we uitvoerig aandacht aan: waarom willen we dit? Pionier heeft ervaring met succesvolle implementaties op het gebied van procesgericht werken, assetmanagement weg-, water en stedelijke infrastructuur, strategisch HRM, veiligheid, omgaan met risico’s, etc.

Organisatie & structuur

Wat is gegeven onze strategie, ons speelveld, ons voortbrengingsproces, de juiste organisatiestructuur om de doelstellingen te realiseren? Dat is een van de vragen waar Pionier graag mee helpt. Samen met de opdrachtgever werken we aan focus, consistentie, samenhang en feedback (het sluiten van de PDCA-cyclus) zodat mensen optimaal hun werk kunnen doen en middelen optimaal ingezet worden.

Verandermanagement

Organisaties raken in de problemen wanneer ze zich verkeerd, onnodig of niet aanpassen. Veranderen gaat niet alleen vanzelf, maar moet ook worden bestuurd. Er bestaan talloze nuttige modellen en werkvormen die kunnen helpen om situaties te duiden vanuit verschillende perspectieven (leiderschap, structuur, cultuur, emoties etc.). Pionier heeft de kennis en ervaring om de passende methodes te kiezen voor de situatie en zo te zorgen voor een goede diagnose en te helpen met de juiste interventies.

Neem vandaag nog contact op.